Články a novinky ObFZ

    !!! Volebná „Konferencia ObFZ Michalovce“ dňa 26.11.2021 - zmena !!!

    25. nov 2021 o 12:23

    Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu vládou SR platného od 25.11.2021 a zákazu uskutočňovať hromadné podujatia, VK ObFZ presúva miesto konania volieb do orgánov ObFZ na najbližšie funkčné obdobie rokov 2022 - 2025 do budovy ObFZ Michalovce, P.O. Hviezdoslava 140/7. Voľby budú vykonané v prítomnosti jedného delegáta vo volebnej miestnosti podľa vydaných pokynov pri prezentácii.

    Súvisiace články