Sobota, 15. mája, 2021Meniny má Žofia, Sofia
Články a novinky ObFZ

Usmernenie SFZ k tréningovému procesu

4. jan 2021 o 00:00

Uznesenie vlády SR (celý text nájdete na linku:  https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962 )

Uznesením vlády SR došlo k sprísneniu obmedzenia pohybu a pobytu a k  zrušeniu niektorých výnimiek zo zákazu vychádzania, a to na obdobie od  1.1.2021 do 24.1.2021.

Tréningový proces a športové aktivity v kluboch sú od 1.1.2021 s výnimkou FORTUNA Ligy a II. futbalovej ligy ZAKÁZANÉ.

V dvoch najvyšších súťažiach sa tréningový proces riadi existujúcim  manuálom ako doteraz, pričom na cestu na tréning a späť sa uplatňuje  výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod. 1 uznesenia vlády  SR.

Tréningy a športové aktivity v iných kluboch je možné uskutočňovať  len na základe výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod 12.  uznesenia vlády SR, a to individuálne v rámci okresu, pričom  individuálny tréning znamená, že okrem členov spoločnej domácnosti sa  športovej aktivity nezúčastňujú iné osoby (napr. tréner).

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu  operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať  prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí.  Usmernenie k športovej činnosti je  vydané aj v nadväznosti na aktuálne usmernenia Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese https://www.minedu.sk/7363-sk/aktuality/.

Súvisiace články