Oznamy KR ObFZ

    Školenie nových rozhodcov 22.- 24.2.2022

    17. jan 2022 o 09:49

    Komisia rozhodcov ObFZ Michalovce organizuje „Vstupné školenie pre uchádzačov o získanie základnej kvalifikácie rozhodcu futbalu“. Informácie o takomto školení sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfzmichalovce/sekcia/3199/). Každý uchádzač o toto školenie je povinný vytlačiť si Tlačivo „Prihláška na vstupné školenie“ (zverejnená pod týmto oznamom). Prihlášku je každý uchádzač o toto školenie povinný si vytlačiť, vyplniť čitateľne perom podľa predtlače a doručiť obratom na ObFZ e-mailom (po preskenovaní, na adresu „obfzmi@futbalsfz.sk“), alebo písomne obyčajnou poštovou listovou zásielkou (na adresu: Oblastný futbalový zväz Michalovce, P.O.Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce). KR plánuje toto školenie organizovať v dňoch 22.-24.2.2022 na ObFZ v Michalovciach. Podrobnejšie informácie o najbližšom tomto školení budú zverejnené v nasledujúcich ÚS po doručení dostatočného počtu prihlášok na toto školenie.

    Prihláška.pdf

    Súvisiace články