01.08.2019, Ján Mano

Projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021

01.08.2019, Ján Mano

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete v nasledujúcich odkazoch:  

[doc]Projekt - podpora výstavby.pdf
[doc]Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
Prečítané: 71x