Štvrtok, 29. júla, 2021Meniny má Marta
7. zasadnutie riadnej konferencie dňa 9.7.2021

Program 7. zasadnutia Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Michalovce dňa 9.7.2021

21. jún 2021 o 15:00

V zmysle kalendárneho plánu zasadnutí orgánov ObFZ Michalovce na II. polrok 2021 sa

v piatok 09. júla 2021 od 15:30 h

v Reštaurácii VYŠKOVÁ, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce (na poschodí).

uskutoční 7. zasadnutie Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Michalovcev tomto 4-ročnom funkčnom období rokov 2018-2021 (po ostatnej Volebnej konferencii ObFZ Michalovce z 01.12.2017)

P R O G R A M

15:30 h: 01. Otvorenie a procedurálny úvod, schválenie MK, NK, OZ - predseda ObFZ

15:35 h: 02. Správa mandátovej komisie konferencie - predseda MK

15:40 h: 03. Správa o činnosti a hospodárení ObFZ za obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021 - člen VV

15:50 h: 04. Správa revíznej komisie ObFZ za obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021 - predseda RK

16:00 h: 07. Udelenie ocenení ObFZ za II. polrok 2020 a I. polrok 2021 - predseda ObFZ

16:10 h: 05. Informácia o príprave sezóny 2021/2022 súťaží ObFZ - predseda ŠTK

- schválenie rozpisu ObFZ 2021/2022

16:20 h: 06. Diskusia - riadiaci

16:25 h: 07. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou - predseda NK

16:30 h: 08. Ukončenie - riadiaci

PaedDr. Vladimír Č a n , v. r.,       

predseda ObFZ Michalovce


Oprávnené osoby (stanovy, čl. 26, ods. 1, písm. a., b., d., a  ods. 2, písm. a., b.) majú možnosť najneskôr 14 dní pred zasadnutím  konferencie (do 25.06.2021 do 15:00 h) písomne na ObFZ doručiť prípadné  návrhy do programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými  sprievodnými dokumentmi.

Súvisiace články