06.05.2020, Ján Mano

Mgr. LADISLAV BINDAS: „ FUTBAL MÁ BYŤ ODRAZOM POCTIVÉHO TRÉNINGU

06.05.2020, Ján Mano
image

Veľmi veľa zaujímavých no hlavne múdrych viet zaznelo v lete 1999, pred štartom nového súťažného futbalového ročníka 1999/2000, z úst dnes už nebohého vtedajšieho predsedu ObFZ Michalovce a šéfa matriky VsFZ Košice – Mgr. Ladislava Bindasa.

„ Futbal sa zrodil ako hra chudobných, no postupne sa z neho stále viac stáva súťaž o prestíž a peniaze. Sme svedkami nelichotivej ekonomickej situácie vo všetkých  sférach spoločnosti, ktorá sa  odzrkadľuje v nedostatku finančných prostriedkov, kríze a zákonitej nespokojnosti. Ani vo futbale to nie je iné. Na nedostatok peňazí sa sťažujú už i profesionálne kluby, ktoré otáčajú milióny, nehovoriac o amatérskom futbale, ktorý nemá sponzorov a je odkázaný na niekoľkých zapálených funkcionárov, starostov obcí či malých podnikateľov. Im patrí poďakovanie, obdiv a úcta za prácu v prospech futbalu, za ktorú sa im neraz dostane kritiky tých, čo toho pre futbal urobili málo, alebo celkom nič. Súťaže v rámci ObFZ Michalovce riadil široký aktív dobrovoľných pracovníkov, ktorí za svoju činnosť nedostávajú nijakú finančnú odmenu, no každú stredu rokujú v zasadačkách a často sa tak stávajú terčom kritiky (najčastejšie neopodstatnenej), tých, ktorí chcú vyhrávať za každú cenu.
Pri otvorení nového ročníka, si kluby a funkcionári dávajú predsavzatia a hovoria o cieľoch ich mužstiev. Čo si zaželať z úrovne ObFZ?

Predovšetkým viac vzájomnej úcty a porozumenia medzi riadiacim orgánom a klubovými funkcionármi, hráčmi a rozhodcami. Tolerancia, rešpektovanie osobnosti toho druhého nám chýba nielen vo futbale, ale v spoločenskom styku vôbec. Zbavujme sa nezdravého klubizmu, rivality a túžby zvíťaziť za každú cenu – i nečestným spôsobom. Vytvárajme z našich ihrísk miesta, kam sa ľudia budú chodiť zabávať. A k tomu treba skultúrniť športové areály, vytvoriť pre aktérov na trávniku, ale aj v hľadisku príjemné prostredie.

Zaželajme si spoločne rast športovej a spoločenskej úrovne futbalu, ktorá bude odrazom poctivého tréningu hlavných aktérov zápasu – futbalistov. Snažme sa skvalitniť prípravu rozhodcov a delegátov zväzu organizovaním doškoľovaním a seminárov. Práve rozhodcovia sú najčastejším terčom kritiky nielen zo strany hráčov a funkcionárov, no veľakrát z úst divákov, ktorí futbalové pravidlá ešte nevideli...Nezabúdajme, že úrovni súťaže zodpovedá úroveň rozhodcov. Tí najlepší rozhodujú republikové súťaže, priemerní v regionálnych a výkonnostne slabší arbitri stretnutia v rámci ObFZ. Je prirodzené, že v najnižších súťažiach nemožno očakávať bezchybné výkony rozhodcov, keď nie sú vždy ani na medzinárodnej úrovni. Kým však vyspelý futbalový svet berie chybu rozhodcu ako súčasť jeho výkonu, my v každom chybnom verdikte vidíme úmysel. Želajme si, aby chýb rozhodcov bolo čo najmenej, aby píšťalky na trávnikoch nevydávali falošné tóny. K tomu môžeme prispieť všetci – hráči – funkcionári i diváci tým, že budeme objektívni a nebudeme žiadať od rozhodcu pomoc pri víťazstve nad súperom. Správajme sa k rozhodcovi i súperovi ako k športovému priateľovi, lebo bez nich sa futbal hrať nedá.

V súčasných zložitých ekonomických podmienkach treba venovať viac pozornosti výchove vlastných hráčov, lebo na nákupy hotových futbalistov kluby nemajú peniaze. Mnohí funkcionári vidia v dorastencoch a žiakoch príťaž a najradšej by sa starali len o mužstvo dospelých. Je to morálne, správne?
Dospelí sa predsa o seba dokážu postarať sami, ale kto sa má postarať o mládež? ObFZ vyžaduje od klubov, aby zapájali do dlhodobých súťaži mládežnícke družstvá a neudeľuje žiadne výnimky. Ak má klub financie iba na jedno družstvo, nech je to družstvo mládeže. Obraciame sa i na sponzorov a starostov obci, aby prednostne podporovali družstvá žiakov a dorastu.

ObFZ Michalovce patrí medzi najúspešnejšie v regióne – podľa počtu futbalových klubov a družstiev zapojených do dlhodobých súťaží dospelých, no slabšie je to najmä vo vyšších súťažiach, so zastúpením žiackych a dorasteneckých družstiev. Práve na tomto úseku očakávame skvalitnenie práce vo futbalových kluboch.

Ročník 1999/2000 bude prelomový nielen na úrovni prvej ligy (zostúpi sedem mužstiev), druhej ligy (zostúpi desať tímov), ale aj v najvyššej oblastnej súťaži, v ktorej sa počet účastníkov zníži od ročníka 2000/2001 zo 16 na 14. Rada ObFZ na jej júnovom zasadnutí jednomyseľne schválila zníženie počtu účastníkov I. triedy v záujme zvýšenia kvality, zníženia finančných nákladov a pre nedostatok termínov, veď dve kolá sa hrali v týždni (mimo hracích dní). K zmene dôjde aj vo IV. lige skupine JUH, kde sa počet mužstiev zvýši zo 14 na 16.

Želám všetkým, hráčom, funkcionárom, rozhodcom, divákom a milovníkom futbalu, aby im táto najpopulárnejšia hra počas celého ročníka 1999/2000 prinášala radosť, športové vyžitie a pocit spokojnosti a dobrej práce.

Mgr. Ladislav Bindas, predseda ObFZ Michalovce

(zdroj: Kronika futbalu „Šport Expres“)

Prečítané: 165x