Články a novinky ObFZ

  Ďalší nábor nových R futbalu vo vybratých dorasteneckých FO-FK v rámci ObFZ MI

  23. apr 2022 o 14:53

  Ďalšie stretnutie v rámci náboru nových R spomedzi aktívnych hráčov dorasteneckých klubov súťaží ObFZ Michalovce tentokrát Komisia rozhodcov ObFZ v zastúpení predsedom KR Ing. Milošom Fedákom a lektorom vzdelávania ObFZ Jánom Manom vykonala v Tibave pred samotným tréningom dorasteneckého mužstva. Myšlienkou komisie je návšteva klubov a predstavenie možnosti zapojiť sa do futbalového diania nielen ako hráč, ale aj ako rozhodca. Aj tu mladých hráčov zaujal najmä kariérny rast, finančné ohodnotenie a frekvencia zápasov.

  Komisia rozhodcov plánuje po dostatočnom nahlásení sa záujemcov o kvalifikáciu rozhodcu futbalu vykonať školenie z PF, SP, Rozpisu súťaží ObFZ a ISSF, ktoré by trvalo 3-4 dni v poobedňajších hodinách na ObFZ v Michalovciach. Po absolvovaní školenia by títo novovyškolení rozhodcovia boli ihneď delegovaní na stretnutia súťaží ObFZ, čím by vzrástla konkurencie schopnosť medzi súčasnými rozhodcami, ale KR by bola schopná bez problémov obsadiť rozhodcu na každé stretnutie súťaží ObFZ.

  Najbližšie stretnutie je naplánované v utorok, 26.04.2022 vo Veľkých Kapušanoch.

  KR opäť aj touto cestou žiada funkcionárov FO-FK, aby boli nápomocní pri riešení tejto kritickej situácie a aj sami oslovili hráčov dorasteneckých kategórii, či nemajú záujem stať sa rozhodcom futbalu.

  Súvisiaci obsah