Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0051
Žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0051
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 08:46
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 11:24
Stav: Vyriešené