Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0050
Žiadosť o zrušenie delegácie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0050
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 08:43
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 08:43
Stav: Vyriešené