Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0049
Pochvala na výkon R
KR uvedenú pochvalu vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0049
Klub: OŠK Zalužice
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 08:42
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 08:43
Stav: Vyriešené