Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0048
Žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0048
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 08:42
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 08:42
Stav: Vyriešené