Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0025
Žiadosti FK o zmenu delegovaného R
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie. Poplatok za žiadosť 17 € pre FK Horňa
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0025
Klub: OFK Horňa
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:43
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
17 EUR 11.09.2020 09:43