Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0024
Sťažnosť na výkon R
KR uvedenú sťažnosť vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť sa nevyžaduje.
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0024
Klub: OŠK Pavlovce nad Uhom
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:41
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:41
Stav: Vyriešené