Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0023
Sťažnosť na výkon R
KR uvedenú sťažnosť vzala na vedomie. Poplatok za sťažnosť 40€ pre FK Palín
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0023
Klub: ŠK AGRO Palín
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:40
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 11.09.2020 09:40