Komisia rozhodcov
MI-KR-2020/2021-0022
Žiadosť o nedelegovanie
KR uvedenú žiadosť vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KR-2020/2021-0022
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:38
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:38
Stav: Vyriešené