Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0076
Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
DK na základe podnetu ŠTK z ÚS ObFZ 2020/2021 č. 16 udeľuje PP za nedostatky natáčania videozáznamu z 4.10.2020 podľa RS družstvám: Rakovec n/O (zo stretn. 10.k. VII.L m Rakovec n/O - Iňačovce z 4.10.2020; PP 50€ pre Rakovec n/O: 50 € - ŠTK: NNVZ - m - 4.10.2020)
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0076
Klub: OFK Rakovec nad Ondavou
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 09:45
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 09:46
Stav: Vyriešené
POKUTY