Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0075
Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
DK na základe podnetu ŠTK z ÚS ObFZ 2020/2021 č. 16 udeľuje PP za nedostatky natáčania videozáznamu z 4.10.2020 podľa RS družstvám: Zalužice (zo stretn. 9.k. VI.L m Zalužice - Dúbravka z 4.10.2020; PP 50€ pre Zalužice: 50 € - ŠTK: NNVZ - m - 4.10.2020)
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0075
Klub: OŠK Zalužice
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 09:42
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 09:44
Stav: Vyriešené
POKUTY