Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0074
DP - nenastúpenie na stretnutie
DK na základe podnetu ŠTK z Úradnej správy č. 15 - za porušenie Disciplinárneho poriadku (DP) podľa čl. 59 DP, ukladá DS podľa čl. 12/6 DP a v súlade s RS ObFZ MI: - VIII.L m - 8.k. z 4.10.2020: Zbudza - Beša: Ho nenastúpili (tel. ozn. funkcionára FK Beša), Beša - 200€.
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0074
Klub: FK Beša
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 08:39
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 08:39
Stav: Vyriešené
POKUTY