Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0073
DP - nenastúpenie na stretnutie
DK na základe podnetu ŠTK z Úradnej správy č. 15 - za porušenie Disciplinárneho poriadku (DP) podľa čl. 59 DP, ukladá DS podľa čl. 12/6 DP a v súlade s RS ObFZ MI: - III.L ž U15 - 6.k. z 2.10.2020: Veľ. Kapušany - Vinné: Ho nenastúpili (podanie R: Dirdu), Vinné - 100€.
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0073
Klub: OŠK Vinné
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 08:35
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 08:37
Stav: Vyriešené
POKUTY