Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0044
Odhlásenie družstva zo súťaže
Návrh ŠTK ObFZ z 09.09.2020: DK ObFZ za odhlásenie družstva mužov a dorastencov OFK Vojany k 05.09.2020 zo súťaže VII. ligy mužov ObFZ Michalovce 2020/2021 a VI.LZ dorastencov U19 ObFZ Michalovce 2020/2021 udeľuje túto PP: Vojany m - 1000 €; Vojany d - 1000€. Uvedené družstvá sa považujú za prvé zostupujúce z tejto súťaže a v nasledujúcej sezóne sa môže prihlásiť len do najnižšej súťaže.
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0044
Klub: OFK Vojany
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:34
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:36
Stav: Vyriešené
POKUTY