Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0043
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu
DK na základe podnetu ŠTK z ÚS ObFZ 2020/2021 č. 11 udeľuje PP za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu podľa RS družstvám: - VIII.L m 4.k. z 6.6.2020 Koromľa - Moravany: D - nepripravená technika (nefunkčná tlačiareň), návrh PP 7€ pre Koromľu.
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0043
Klub: OŠK Koromľa
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:27
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:28
Stav: Vyriešené
POKUTY