Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0042
Nedostatky natáčania videozáznamu zo stretnutia
DK na základe podnetu ŠTK z ÚS ObFZ 2020/2021 č. 11 udeľuje PP za nedostatky natáčania videozáznamu z 30.8.2020 podľa RS družstvám: Hatalov (zo stretn. 4.k. VI.L m Hatalov - Zalužice z 30.8.2020; PP 50€ pre Hatalov: 50 € - ŠTK: NNVZ - m - 30.8.2020)
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0042
Klub: OFK Hatalov
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:24
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:24
Stav: Vyriešené
POKUTY