Disciplinárna komisia
MI-DK-2020/2021-0041
DP - nenastúpenie na stretnutie
DK na základe podnetu ŠTK z Úradnej správy č. 11 - za porušenie Disciplinárneho poriadku (DP) podľa čl. 59 DP, ukladá DS podľa čl. 12/6 DP a v súlade s RS ObFZ MI: - V.L d U19 - 2.k. z 5.9.2020: Petrovce n/L - Vinné: Ho nenastúpili (podanie R: Kaffana), Vinné - 150€.
Rozhodnutie: MI-DK-2020/2021-0041
Klub: OŠK Vinné
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:21
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 09:22
Stav: Vyriešené
POKUTY