Športovo-technická komisia
MI-STK-2020/2021-0057
Námietka voči neoprávnenému štartu hráča
ŠTK konštatuje, že podaný podnet nespĺňa všetky náležitosti podania podnetu voči neoprávnenému štartu hráča. ŠTK sa týmto podnetom nezaoberala. ŠTK ponecháva v platnosti výsledok z HP.
Rozhodnutie: MI-STK-2020/2021-0057
Klub: OFK ÚBREŽ
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 19:35
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 19:35
Stav: Vyriešené