Športovo-technická komisia
MI-STK-2020/2021-0029
nenastúpenie na stretnutie
Rozhodnutie ŠTK: 19.r. súťaže „Pohár ObFZ pre sezónu 2020/2021“ - 2.k. z 9.9.2020: Iňačovce - Vojany 3:0 kont. (Ho nenastúpili; vzaté na vedomie oznámenie FK Vojany ohľadom odhlásenia družstva mužov zo súťaží ObFZ MI 2020/2021 z 5.9.2020; PP sa neudeľuje).
Rozhodnutie: MI-STK-2020/2021-0029
Dátum zaevidovania: 14.09.2020 09:04
Dátum vyriešenia: 14.09.2020 09:04
Stav: Vyriešené