Matričná komisia
MI-MK-2020/2021-0011
Vybavenie ost. matričných úkonov v ISSF cez víkendy a sviatky
Vybavenie „Žiadosti o prestup s obmedzením“ (1 PsO - 2€) z 11.9.2020 - ŽoPsO - Koromľa (Jozef Szegeny - 1376378) vybavené 12.9.2020.
Rozhodnutie: MI-MK-2020/2021-0011
Klub: OŠK Koromľa
Dátum zaevidovania: 14.09.2020 12:08
Dátum vyriešenia: 14.09.2020 12:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2 EUR 14.09.2020 12:09