Výkonný výbor
MI-VV-2020/2021-0001
Výzva na otvorený dialóg
VV ObFZ uvedenú výzvu vzal na vedomie a bude sa ňou zaoberať na najbližšom zasadnutí VV ObFZ.
Rozhodnutie: MI-VV-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 08:44
Dátum vyriešenia: 13.10.2020 08:44
Stav: Vyriešené