Komisia delegátov
MI-KD-2020/2021-0001
Oznámenie
KR uvedené oznámenie vzala na vedomie.
Rozhodnutie: MI-KD-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 12:50
Dátum vyriešenia: 25.09.2020 12:50
Stav: Vyriešené