Odvolacia komisia
MI-OK-2020/2021-0002
Zmena trestu
OK ObFZ Michalovce v zmysle US č.15 zo dňa 07.10.2020 prejednala odvolanie TJ Družstevník Malčice – verzus OŠK Krišovská Liesková VI. LZ d 19, odvolanie predkladá predseda DK ObFZ po prvom stupni odvolania - „DK nevyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu „ . Odvolanie smerovane k neprimeranej výške trestu. Rozhodnutie OK : OK ObFZ Michalovce v zmysle DP Článok 85 bod 2,c mení rozhodnutie DK ObFZ nasledovne: 1. TJ Družstevník Malčice upúšťa od udelenia pokuty (100eur) , zároveň udeľuje TJ Dr. Malčice napomenutie za nedostatočnú usporiadateľskú službu , zároveň nariaďuje navýšiť US na počet 6 usporiadateľov počas majstrovských stretnutí VI.LZ dorast U19 počas súťažného ročníka 2020/2021. 2.OŠK Krišovská Liesková – mení výšku trestu z 300 eur na 100 eur v zmysle DP Článok 58 bod 1.a,d.
Rozhodnutie: MI-OK-2020/2021-0002
Klub: TJ Družstevník Malčice
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 10:32
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 10:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Odvolanie voči výške pokuty 30 EUR 14.10.2020 10:34