Komisia mládeže
LC-KM-2020/2021-0007
Kontumácia
KM kontumuje MFS 6. liga U19 6. kolo ŠK Slovan Vidiná – FC Slovan Divín. Dôvod: počet hráčov hostí klesol pod 7. Výsledok 5:0 ponecháva v platnosti.
Rozhodnutie: LC-KM-2020/2021-0007
Klub: FC Slovan Divín
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 09:13
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 09:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 16.10.2020 09:14