Komisia mládeže
LC-KM-2020/2021-0001
Odhlásenie družstva
KM berie na vedomie odhlásenie družstva MŠK Novohrad Lučenec D bez prijatia disciplinárnych opatrení
Rozhodnutie: LC-KM-2020/2021-0001
Klub: MŠK NOVOHRAD Lučenec
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 11:50
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 11:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 27.08.2020 11:51