Disciplinárna komisia
LC-DK-2020/2021-0014
Zastavenie činnosti R - Žiak
Peter Žiak (1068135 - R) KR berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k D 15 za neuvedenie závažných skutočností v Zápise o stretnutí a nesprávneho popisu priestupku v stretnutí 5. kola VI. ligy ObFZ LC Tomášovce - Ružiná, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 02.09.2020 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.
Rozhodnutie: LC-DK-2020/2021-0014
Dátum zaevidovania: 15.09.2020 22:00
Stav: Nové