Komisia rozhodcov
LV-KR-2020/2021-0002
Vyjadrenie sa k námiekte
Vaša sťažnosť je čiastočne opodstatnená. V 7. min. zápasu R pochybil a KR vyvodila následky. V ostatných bodoch R vyhodnotil situácie správne. S pozdravom Tajomník KR Matúš Farkaš
Rozhodnutie: LV-KR-2020/2021-0002
Klub: TJ Klas Beša
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 17:30
Stav: Nové