Komisia rozhodcov
LV-KR-2020/2021-0001
Vyjadrenie sa k námiekte
Vaša stažnosť nespĺňa náležitosti. S pozdravom Tajomník KR Matúš Farkaš
Rozhodnutie: LV-KR-2020/2021-0001
Klub: FK 1.FC 2000 Kalinčiakovo
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 17:28
Stav: Nové