Komisia rozhodcov

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. LV-KR-2020/2021-0002

Vyjadrenie sa k námiekte

Vaša sťažnosť je čiastočne opodstatnená. V 7. min. zápasu R pochybil a KR vyvodila následky. V ostatných bodoch R vyhodnotil situácie správne. S pozdravom Tajomník KR Matúš Farkaš

Rozhodnutie:LV-KR-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania:04.09.2020 17:30
Stav:Nové