Komisia rozhodcov

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. LV-KR-2020/2021-0001

Vyjadrenie sa k námiekte

Vaša stažnosť nespĺňa náležitosti. S pozdravom Tajomník KR Matúš Farkaš

Rozhodnutie:LV-KR-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania:04.09.2020 17:28
Stav:Nové