Disciplinárna komisia
LV-DK-2020/2021-0043
R43
Oznamy: R 43 TJ Dr. Tekovské Lužany VI/L dos.: DK berie na vedomie podanie klubu na komisiu. Podaná námietka spadá výlučne na odbornú komisiu KR ObFZ.
Rozhodnutie: LV-DK-2020/2021-0043
Klub: TJ Družstevník Tekovské Lužany
Dátum zaevidovania: 10.10.2020 21:03
Dátum vyriešenia: 10.10.2020 21:03
Stav: Vyriešené