Disciplinárna komisia
LV-DK-2020/2021-0040
R40
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8,): P. Kürthy (1208190) TJ Dr. Horné Túrovce VI/L dos. 4 týždne N (49/1b,2b), od 05.10.2020
Rozhodnutie: LV-DK-2020/2021-0040
Klub: TJ Družstevník Horné Túrovce
Dátum zaevidovania: 10.10.2020 20:55
Dátum vyriešenia: 10.10.2020 20:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 10.10.2020 20:56