Športovo-technická komisia
LV-STK-2020/2021-0150
R-144
R-144: ŠTK ObFZ Levice, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.októbra 2020, s účinnosťou od 15.októbra 2020 do odvolania p r e r u š u j e všetky súťaže riadené ObFZ Levice. O prípadnom pokračovaní súťaží bude ŠTK ObFZ Levice informovať športovú verejnosť vo svojich úradných správach.
Rozhodnutie: LV-STK-2020/2021-0150
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 15:12
Stav: Nové