Disciplinárna komisia
CA-DK-2020/2021-0034
Disciplinárna opatrenie
33. DS po 5 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/5a. DP: Roman Rafaj (1208588) FK Polom Raková od 12.10.2020 (10 eur MZF)
Rozhodnutie: CA-DK-2020/2021-0034
Klub: FK Polom Raková
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 09:27
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 09:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Rafaj 10 EUR 16.10.2020 09:27