Disciplinárna komisia
CA-DK-2020/2021-0032
Žiadosť
31. DO na základe žiadosti hráča ŠK Nesluša , Ladislav Šlapka (1179133) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS , 2 týždne, podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 7.10.2020 do 3.1.2021 (10 EUR MZF).
Rozhodnutie: CA-DK-2020/2021-0032
Klub: Športový klub Nesluša
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 10:20
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 10:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.10.2020 10:20