Disciplinárna komisia
CA-DK-2020/2021-0016
Predvolanie
15. DO začína podľa čl. 71/3a DP disciplinárne konanie voči divákovi mužstva TJ Slovan Podvysoká zo zápasu 2. kola VI. liga U19 medzi TJ Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica , hraného dňa 5.9.2020. DO za účelom objasnenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.9.2020 o 15:00 hod. – HÚ Lukáš Palica a predsedu klubu TJ Slovan Podvysoká - Ľubomír Hranec. Účasť menovaných je vzhľadom k závažnosti disciplinárneho konania nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: CA-DK-2020/2021-0016
Klub: TJ Slovan Podvysoká
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:45
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 13:46
Stav: Vyriešené