Disciplinárna komisia
CA-DK-2020/2021-0015
Disciplinárna opatrenie
14. Vylúčený po ČK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 a čl. 49/1a. DP : Šimon Pečalka (1339827) OŠK Rudina U19 , vylúčený za HNS – podrazenie súpera mimo súboja o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne podľa čl. 49/2a DP od 07.09. 2020 (7 eur MZF).
Rozhodnutie: CA-DK-2020/2021-0015
Klub: OŠK Rudina
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:42
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 13:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Šimon Pečalka 5 EUR 11.09.2020 13:43