15.10.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.13

15.10.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

15.10.2020


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ na základe nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže dospelých a mládeže riadené ObFZ.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Minárik Pavol 1247658 + 10€ (Košické Oľšany) čl.37/3,


Na obdobie:

Sudzima Juraj 1332579 + 10€ (Byster) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 12.10.2020 do 26.10.2020,


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 98x