Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0010
ÚS ŠTK zo dňa 08.10.2020
1. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 2.kolo Pohára ObFZ sa odkladá na neurčito. 4. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 6.kolo, Valaliky - Ťahanovce (dorast) sa odohrá dňa 14.10. o 16:00 hod. – Valaliky + 10€, - 6.kolo, Buzica – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 31.10. o 10:00 hod. – Turňa nad Bodvou + 5€, - 7.kolo, Galaktik „B“ – Ťahanovce (žiaci) sa odohrá dňa 20.10. o 16:00 hod. – Galaktik + 5€, - 7.kolo, Sokoľany – Čaňa (žiaci) sa odohrá dňa 11.10. o 10:30 hod. – Čaňa – 5€, - 7.kolo, Kalša – Tatran Jasov (žiaci) sa odohrá dňa 7.11. o 11:00 hod. – Kalša + 5€, - 8.kolo, Haniska – Blažice (MINIžiaci) sa odohrá dňa 10.10. o 14:00 hod. – Blažice + 5€, - 10.kolo, Košické Oľšany – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 7.10. o 15:45 hod. – Košické Oľšany + 5€, - 8.kolo, Kalša – Bidovce (mladší žiaci) sa odohrá dňa 10.10. o 10:00 hod. – Kalša + 5€, - 9.kolo, Nová Polhora – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 16.10. o 17:00 hod. – Kalša + 5€, 5. ŠTK ObFZ kontumuje: - 3.kolo, I.triedy SŽ: Ťahanovce – Kysak na 3:0 kont. v prospech MFK Ťahanovce z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. FK Stavmont Kysak poplatok 50€ podľa RS 7d. - 7.kolo, II.triedy MINIžiaci: Dvorníky-Včeláre – Zlatá Idka na 3:0 kont. v prospech TJ Dvorníky – Včelára z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. TJ Pokrok Zlatá Idka poplatok 50€ podľa RS 7d. - 6.kolo, I.triedy MŽ: Veľká Ida – Mokrance na 3:0 kont. v prospech ŠKO Veľká Ida z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. TJ Mokrance poplatok 50€ podľa RS 7d. - 3.kolo, I.trieda mladší žiaci sk.A: Nová Polhora – Budimír z 2:2 na 0:3 kont. v prospech TJ Družstevník Budimír pre štart hráča na cudzí RP v zmysle SP čl.82. 6. ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK “ Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK, v mesiacoch január až marec 2021. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v systéme ISSF podaním prihlášky odteraz do 31.10.2021. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 11:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.10.2020 11:41
5 EUR 09.10.2020 11:42
5 EUR 09.10.2020 11:42
5 EUR 09.10.2020 11:42
5 EUR 09.10.2020 11:42
5 EUR 09.10.2020 11:42
5 EUR 09.10.2020 11:43
5 EUR 09.10.2020 11:43
5 EUR 09.10.2020 11:43
50 EUR 09.10.2020 11:44
50 EUR 09.10.2020 11:45
50 EUR 09.10.2020 11:45