Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0009
ÚS ŠTK zo dňa 01.10.2020
1. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 2.kolo Pohára ObFZ sa odkladá na neurčito. 4. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 6.kolo, Kysak - Pyramída (žiaci) sa odohrá dňa 21.10. o 16:30 hod. na ihrisku ZŠ Kežmarská – Kysak + 5€, - 6.kolo, Medzev – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 29.10. o 14:30 hod. – Kalša + 5€, - 7.kolo, Kysak – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá na HP v Novej Polhore – Kysak + 5€, - 7.kolo, Kechnec – Turňa nad Bodvou (prípravky) sa odohrá dňa 3.10. o 10:00 hod. – Kechnec + 5€, 5. ŠTK ObFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 08.10.2020 o 16:00 hod. aktérov stretnutia 3.kola, I. triedy mladší žiaci sk.A: Nová Polhora – Budimír, VD – Vengrin Robert, D č.8 Soltesz Patrik 1398044 a hráča Lukčo Ján 1395591 (Hráči si donesie hodnoverný doklad). Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 02.10.2020 10:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 02.10.2020 10:02
5 EUR 02.10.2020 10:02
5 EUR 02.10.2020 10:02
5 EUR 02.10.2020 15:52