Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0008
ÚS ŠTK zo dňa 24.09.2020
1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny: I. Po príchode na Slovensko musia ísť do domácej karantény II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu 2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení. 3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: - zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, - obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 6. ŠTK ObFZ pripomína klubom, že 2.kolo Pohára ObFZ sa uskutoční dňa 7.10. o 15:30 hod. 7. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Paňovce o hracom dni domácich stretnutí MINIžiakov v nedeľu o 10:30 hod. od 9.kola. TJ Družstevník Paňovce + 5€. 8. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 6.kolo, Moldava nad Bodvou – Kalša „B“ (dospelí) sa odohrá dňa 26.9. o 11:30 hod. – Kalša + 10€, - 5.kolo, Krásna – Ťahanovce (žiaci) sa odohrá dňa 27.9. o 10:30 hod. – Krásna + 5€, - 9.kolo, Haniska – Košické Oľšany (žiaci) sa odohrá dňa 24.9. o 16:30 hod. – Košické Oľšany + 5€, - 3.kolo, Svinica – Haniska (MINIžiaci) sa odohrá dňa 3.10. o 10:30 hod. – Haniska + 5€, - 6.kolo, Paňovce – Poproč (MINižiaci) sa odohrá dňa 27.9. o 13:00 hod. – Paňovce + 5€, - 7.kolo, Poproč – Čečejovce (MINIžiaci) sa odohrá dňa 3.10. o 10:00 hod. – Poproč + 5€, - 6.kolo, Kysak – Budimír (mladší žiaci) sa odohrá v opačnom poradí – Kysak + 5€, - 5.kolo, Rozhanovce – Ploské (prípravky) sa odohrá dňa 25.9. o 16:30 hod. – Rozhanovce + 5€, - 5.kolo, Kokšov-Bakša – Čaňa (prípravky) sa odohrá dňa 27.9. o 11:00 hod. – Kokšov-Bakša + 5€, 9. ŠTK ObFZ kontumuje: - 4.kolo, I.trieda mladší žiaci sk.A: Sokoľ – Budimír z 4:3 na 0:3 kont. v prospech TJ Družstevník Budimír pre štart hráča na cudzí RP v zmysle SP čl.82. Do pozornosti DK. 10. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Péder. 11. ŠTK ObFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 01.10.2020 o 16:00 hod. aktérov stretnutia 3.kola, I. triedy mladší žiaci sk.A: Nová Polhora – Budimír, R – Trojčák Michal, VD – Vengrin Robert, KD – Vengrin Robert, VH – Ontko Erik, KH – Fecko Filip, hráča D č. 8 Soltesz Patrik 1398044 (Hráč si donesie hodnoverný doklad). Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 08:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 25.09.2020 08:50
5 EUR 25.09.2020 08:50
5 EUR 25.09.2020 08:50
5 EUR 25.09.2020 08:51
5 EUR 25.09.2020 08:51
5 EUR 25.09.2020 08:51
5 EUR 25.09.2020 08:52
5 EUR 30.09.2020 09:01
5 EUR 30.09.2020 09:02