Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0007
ÚS ŠTK zo dňa 17.09.2020
1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny: I. Po príchode na Slovensko musia ísť do domácej karantény II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu 2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení. 3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: - zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, - obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 6. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 4.kolo, Tatran Jasov – Turňa nad Bodvou (žiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 12:30 hod. (v UHČ) – bez poplatku (nariadenie ŠTK ObFZ z dôvodu kolízie stretnutia s II. triedou dospelí), - 4.kolo, Budimír – Kysak (žiaci) sa odohrá dňa 24.9. o 17:00 hod. – Kysak + 5€, - 4.kolo, Medzev – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 17.9. o 16:30 hod. – Geča + 5€, - 4.kolo, Sokoľany – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 10:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia s VsFZ), - 5.kolo, Svinica – Košické Oľšany (MINIžiaci) sa odohrá dňa 18.9. o 16:30 hod. – Svinica + 5€, - 4.kolo, Slávia TU Košice – Geča (prípravky) sa odohrá v opačnom poradí – Slávia TU Košice + 5€, - 4.kolo, Ždaňa – Kokšov-Bakša (prípravka) sa odohrá dňa 17.9. o 17:00 hod. – Kokšov-Bakša + 5€, - 5.kolo, Geča – Ždaňa (prípravka) sa odohrá dňa 24.9. o 17:00 hod. – Ždaňa + 5€, 7. ŠTK ObFZ kontumuje: - 4.kolo, II.triedy: AC Jasov – Byster 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 – predčasné ukončenie stretnutia z dôvodu poklesu hráčov hostí pod 7 (nastúpenie na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11). Výsledok 9:0 ostáva v platnosti. TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster poplatok 50€ podľa RS 7d. - 1.kolo, Pohár: Rozhanovce – Mokrance 0:3 kont. v prospech TJ Mokrance z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany domácich. KŠK Rozhanovce poplatok 150€ podľa RS 7d. - 1.kolo, Pohár: Byster – Valaliky 0:3 kont. v prospech TJ Mokrance z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany domácich. TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster poplatok 110€ podľa RS 7d. - 3.kolo, I.triedy SŽ: Ťahanovce – Kysak na 3:0 kont. . v prospech MFK Ťahanovce z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. FK Stavmont Kysak poplatok 50€ podľa RS 7d. 8. ŠTK ObFZ žiada: - FK FC Nová Polhora o písomné vyjadrenie sa k štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 3.kola, I.triedy MŽ sk.A: Nová Polhora – Budimír. - FK ŠK Sokoľ o písomné vyjadrenie sa k štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 4.kola, I.triedy MŽ sk.A: Sokoľ – Budimír. 9. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Péder. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 09:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 18.09.2020 09:58
5 EUR 18.09.2020 09:59
5 EUR 18.09.2020 09:59
5 EUR 18.09.2020 09:59
5 EUR 18.09.2020 10:03
5 EUR 18.09.2020 10:03
- 4.kolo, II.triedy: AC Jasov – Byster 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 – predčasné ukončenie stretnutia z dôvodu poklesu hráčov hostí pod 7 (nastúpenie na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11). Výsledok 9:0 ostáva v platnosti. TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster poplatok 50€ podľa RS 7d. 50 EUR 18.09.2020 10:04
- 1.kolo, Pohár: Rozhanovce – Mokrance 0:3 kont. v prospech TJ Mokrance z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany domácich. KŠK Rozhanovce poplatok 150€ podľa RS 7d. 150 EUR 18.09.2020 10:04
- 1.kolo, Pohár: Byster – Valaliky 0:3 kont. v prospech TJ Mokrance z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany domácich. TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster poplatok 110€ podľa RS 7d. 110 EUR 18.09.2020 10:05
- 3.kolo, I.triedy SŽ: Ťahanovce – Kysak na 3:0 kont. . v prospech MFK Ťahanovce z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. FK Stavmont Kysak poplatok 50€ podľa RS 7d. 50 EUR 18.09.2020 10:06