Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0006
ÚS ŠTK zo dňa 10.09.2020
1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny: I. Po príchode na Slovensko musia ísť do domácej karantény II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu 2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení. 3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: - zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, - obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 6. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 1.kolo Pohára sa uskutoční dňa 16.9.2020 (streda), v prípade záujmu je možno preložiť stretnutie na 15.9.2020 (utorok). 7. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 1.kolo Pohár, Haniska – Tatran Jasov (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku, - 1.kolo Pohár, Vyšná Myšľa – Slanská Huta (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku, - 1.kolo Pohár, Šaca – AC Jasov (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku, - 1.kolo, Seňa – Geča (MINIžiaci) sa odohrá dňa 15.9. o 12:00 hod. – bez poplatku, - 4.kolo, Košické Oľšany – Haniska (MINIžiaci) sa odohrá dňa 12.9. o 9:30 hod. – Haniska + 5€, - 4.kolo, Seňa – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 11.9. o 16:30 hod. – Seňa + 5€, - 4.kolo, AC Jasov – Čečejovce (MINIžiaci) sa odohrá v opačnom poradí – AC Jasov + 5€, - 6.kolo, Blažice – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 16.9. 16:00 hod. – Svinica + 5€, - 4.kolo, Péder – Perín (mladší žiaci) sa odohrá dňa 12.9. o 11:00 hod. – Perín + 5€, - 4.kolo, Čaňa – Veľká Ida (mladší žiaci) sa odohrá dňa 13.9. o 10:30 hod. – Čaňa + 5€, - 5.kolo, Veľká Ida – Péder (mladší žiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 10:00 hod. – Veľká Ida + 5€, - 3.kolo, Geča – Haniska (prípravky) sa odohrá sa dňa 10.9. o 17:00 hod. – Haniska + 5€, - 4.kolo, Kechnec – Medzev (prípravky) sa odohrá dňa 12.9. o 14:00 hod. – Medzev + 5€, 8. ŠTK ObFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie TJ MARATÓN Seňa. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0006
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 11.09.2020 09:15
5 EUR 11.09.2020 09:15
5 EUR 11.09.2020 09:15
5 EUR 11.09.2020 09:16
5 EUR 11.09.2020 09:16
5 EUR 11.09.2020 09:16
5 EUR 11.09.2020 09:16
5 EUR 11.09.2020 09:17
5 EUR 11.09.2020 09:17