Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0005
ÚS ŠTK zo dňa 03.09.2020
1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny: I. Po príchode na Slovensko musia ísť do domácej karantény II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu 2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení. 3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: - zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, - obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 6. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 1.kolo Pohára sa uskutoční dňa 16.9.2020 (streda), v prípade záujmu je možno preložiť stretnutie na 15.9.2020 (utorok). 7. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Roma Moldava nad Bodvou o hracom dni domácich stretnutí dospelých v sobotu na HP v Jasove od 5.kola. TJ Roma Moldava nad Bodvou + 10€. 8. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 1.kolo Pohár, Sokoľ – Svinica (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku, - 3.kolo, Moldava nad Bodvou – Zlatá Idka (dospelí) sa odohrá v opačnom poradí, najprv na HP v Zlatej Idke – nariadenie ŠTK ObFZ, - 2.kolo, Malá Ida – Kysak (žiaci) sa odohrá dňa 6.9. o 12:00 hod. – Kysak + 5€, - 2.kolo, Sokoľany – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 5.9. o 11:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutí s VsFZ), - 3.kolo, Kokšov-Bakša – Sokoľany (žiaci) sa odohrá dňa 13.9. o 11:00 hod. – Kokšov-Bakša + 5€, - 3.kolo, Paňovce – Čečejovce (MINI žiaci) sa odohrá dňa 6.9. o 10:30 hod. – Paňovce + 5€, - 3.kolo, Poproč – Zlatá Idka (MINI žiaci) sa odohrá dňa 5.9. o 14:00 hod. – Poproč + 5€, - 3.kolo, Bidovce – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 5.9. o 9:00 hod. – Kalša + 5€, - 3.kolo, Mokrance – Čaňa (mladší žiaci) sa odohrá dňa 17.9. o 16:00 hod. – Čaňa + 5€, - 5.kolo, Budimír – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 20.9. o 12:00 hod. – Budimír + 5€, - 2.kolo, Ždaňa – Čaňa (prípravka) sa odohrá dňa 5.9. o 18:00 hod. – Ždaňa + 5€, - 2.kolo, Slávia TU – Rozhanovce (prípravky) sa odohrá sa dňa 23.9. o 16:30 hod. – Slávia TU + 5€, 9. ŠTK ObFZ kontumuje: - 1.kolo, I.triedy: Tatran Jasov – Rozhanovce na 3:0 kont. v prospech TJ Tatran Jasov z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. KŠK Rozhanovce poplatok 150€ podľa RS 6f. Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 09:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 04.09.2020 09:42
5 EUR 04.09.2020 09:46
5 EUR 04.09.2020 09:47
5 EUR 04.09.2020 09:47
5 EUR 04.09.2020 09:47
5 EUR 04.09.2020 09:48
5 EUR 04.09.2020 09:48
5 EUR 04.09.2020 09:48
5 EUR 04.09.2020 09:48
5 EUR 04.09.2020 09:49
- 1.kolo, I.triedy: Tatran Jasov – Rozhanovce na 3:0 kont. v prospech TJ Tatran Jasov z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. KŠK Rozhanovce poplatok 150€ podľa RS 6f. 150 EUR 04.09.2020 09:49